RÓLUNK

RÓLUNK

 

Az alapító horvát szervezet (CIR) rövid története

 

A Centar za Integrativnij Razvoj (CIR – Zágráb) a személyes fejlődés mellett elkötelezett horvát képző szervezet. Ez az első iskola Horvátországban és Európa ezen részén, mely integrálpszichológiai, integratív test-orientált terápiás és spirituális alapokat egyesít módszertanában. A képző intézmény a személyes fejlődés támogatását tűzte ki célul specifikus témájú előadások, workshopok és tréningek tartásával. A központ létrehozását az alapítók – Pintér László és Tomislav Senečić – hosszan tartó tanulmányai (Snowlion Központ, Franciaország), valamint kutatásai előzték meg. Ezek alapján alakították ki saját integratív módszertanukat.

Pintér László 2011-ben indította el Budapesten Integrative Core Dynamics (ICD) test-orientált pszichoterápiás képzési programját. Az ICD magyarországi együttműködő partnere a Magyar Szomato-Pszichoterápiás Egyesület.

 

Az Integrative Core Dynamics (ICD) alapjai

 

Az ICD különböző test-orientált terápiás és spirituális megközelítéseket és módszertanokat ötvöz, integratív szemléletben.

 

A személyiséggel való munkában Margaret Mahler és Daniel Stern korai gyermekfejlődést tárgyaló elméleteire alapozunk. Mahler és Stern tárgykapcsolat elmélethez fűződő tudása, valamint John Bowlby és Mary Ainsworth kötődéselmélete egy széles értelmezési modellt kínál az emberi ego pszichodinamikai fejlődésének értelmezéséhez. Pszichodinamikai megközelítésünket kiegészíti Jung analitikus pszichológiája, valamint az evolúciós pszichológia, mely szintén használja a jungi alapelveket.

 

Az előbb említett pszichodinamikai értelmezések mellett módszerünkben építünk az Eva Pierrakos nevéhez köthető spirituális pszichológia Pathwork-modelljére. Továbbá alkalmazzuk John Pierrakos neo-reichiánus, integratív test-orientált terápiás alapokra épülő Core Energetics irányzatának egyes elemeit. Az ICD-ben a három rétegből álló psziché térképét használjuk (maszk, alacsonyabb én és magasabb én), és munkánkban mind a három személyiségrész-dimenzióra rátekintünk.

 

A Pathwork és transzperszonális pszichológia kiegészítéseként, az integratív megközelítést szem előtt tartva, Ken Wilber integrálpszichológiai szemlélete is megjelenik az emberi psziché és annak forradalmi természetének megközelítésében. Mindezeken túl az ICD módszer hatékonyságát a legújabb neuro-pszichológiai eredmények bizonyítékai is alátámasztják.

 

A spiritualitás területén A. Hameed Ali „Diamond Approach” elmélete, valamint Stylianos Atteshlis – Daskalos ezoterikus tanításai is segítik gondolkodásunkat és tapasztalásainkat.

 

A traumához való viszonyulásban, az izgalmi állapot és a fájdalom összefonódásában, Peter A. Levine, valamint a korai traumákkal dolgozó The Center for Intentional Living (CIL) klinikai metódusaiból indulunk ki. A traumamunkát ötvözzük iskolánk test-orientált módszerével (a testi-érzelmi folyamatmunkával), így egy komplex, saját fejlesztésű modellel dolgozunk.

 

A tánc és a mozgás szintén fontos elemei programunknak. A táncon keresztül elevenebb, spontánabb módon tapasztalhatjuk meg önmagunkat. Személyiségük azon részeit is, amelyek statikusak és kontrolláltabbak, és általában nem könnyen hozzáférhetők.

 

A test kézzel való érintése is megjelenik az ICD-módszer gyakorlati alkalmazásában. Meggyőződésünk, hogyha belehelyezkedünk a pozitív, támogató szándékunkba, és kezünkön keresztül érezzük a saját energiaáramlásunkat, akkor az érintés által a befogadó másik ember teste csatornaként működik, s ez segíti benne az univerzális gyógyító energiákhoz való kapcsolódást. Ez egy csodálatos, multi-dimenzionális tapasztalat, amit nehéz szavakkal leírni. A kézzel való érintés által a test és a psziché olyan specifikus zónáival (pl. hatások a finomtestre) is lehet dolgozni, melyek más módszerekkel nehezen megközelíthetők.

 

Az évek során szerzett tapasztalataink alátámasztják, hogy a spirituális úton járó emberek nagy része, sokszor komoly hiányokkal rendelkezik saját személyisége egyes elemeinek elfogadása terén. Ha csupán egyoldalú megközelítést alkalmazunk az önfejlődésben, anélkül hogy tisztában lennénk az emberi személyiség többszintű rétegzettségével, sokszor megakadhatunk egy terméketlen helyen, és nem jutunk beteljesítő eredményekhez. Ilyenkor a mindennapi élet kihívásaihoz nem lesz elegendő önmagában csak a spiritualitás.

 

Éppen ezért a képzésünkben résztvevőket mindenekelőtt megismertetjük a psziché felépítésének és működésének alapjaival. Egy holisztikus térképet kínálunk nekik, és feltárjuk, hogy a terápiás munka egyes aspektusai hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Mindehhez világosan megfogalmazzuk az alapelveket, és a munka egyes lépéseit is elmagyarázzuk.

 

A második lépésben a képzésben résztvevők pszichés hiányaival foglalkozunk, különös hangsúlyt fektetünk a pre-perszonális (az első három életév) és korai perszonális időszak (3 éves kortól a felnőtté válásig tartó időszak) történéseire. A korai sérülések és az emberi ego kialakításához szükséges befejezetlen részek fokozatos gyógyításával támogatjuk, hogy egy egészséges felnőtt egót alakítsanak ki tanulóink azokon a területeken is, amelyeken gyermekkorukban hiányt szenvedtek. Ez az integráló munka lehetővé teszi, hogy a résztvevők személyes megelégedettségre tegyenek szert, ami a hétköznapi életükbe is stabilitást hoz.

 

Megközelítésünk következő lényeges lépése, hogy teret biztosítunk azokhoz az élményekhez, melyek a magasabb énünkhöz való kapcsolódást teszik lehetővé A magasabb énünk a mélyebb, esszenciális mag-lényünk, középpontunk, mely természetében állandó és stabil. A magasabb énünk a nyugalom és a béke érzéseit biztosítja számunkra, az elkülönült ego által vezérelt, állandóan változó felszíni rétegünkkel ellentétben.

 

A terápiás munka során a tanulók integrálják személyiségük külső, szeparált részét (az ego személyiségrészt), a belső, állandó lényegi részükkel (melyet a selfhood vagy magasabb én elnevezéseivel illetünk – csak hogy néhányat említsünk az emberi psziché középpontjára, benső bázisára utaló kifejezésekből). Meglátásunk szerint csak az önmaga részeit ilyesformán egyesítő személyiségek képesek a spirituális fejlődés igazi célját képviselni az emberi faj előrehaladásának ösvényén.

 

Látjuk, hogy a mai társadalom és kultúra elsősorban az anyagi sikereket értékeli, és nagy fontosságot tulajdonít az anyagi javakon keresztül történő önmegvalósításnak. Különösen lényegi küldetésnek tartjuk ennek fényében saját küldetésünket, ahol folyamatosan a kiteljesítő belső szükségletekre helyezzük, és hozzuk vissza a hangsúlyt. Tisztában vagyunk vele, hogy társadalmunkban a mai klasszikus oktatási rendszer nem ad válaszokat és egyértelmű útmutatásokat arra a kérdésre, hogy mit tegyünk, ha ’elveszve érezzük magunkat az életünkben’. Mint ahogy arra nézve sem tud támpontot adni, hogy mikor eltévedtünk, mi segít visszatérni önmagunkhoz: arra az egyetlen egyedüli helyre, ahol megtalálhatjuk azt a stabilitást, amit elveszítettünk.

 

Amióta tapasztaljuk a világban az útmutatás hiányát abban, hogyan is közelítsük meg életünk kellemetlen és fájdalmas élményeit, azóta kutatjuk és teszünk erőfeszítéseket, hogy válaszokat találjunk. Az összegyűjtött tudás és tapasztalatok alapján hoztuk létre képzésünket azok számára, akik hasonló helyzetben érzik magukat. Azért, hogy ők is helyreállíthassák azt a belső stabilitás és elégedettség-érzést, amit önmagukban egyelőre még nem tapasztalnak.

 

Az ICD programjain egyértelmű szemléletet és gyakorlati tréninget biztosítunk azok számára, akik a külvilág és az interperszonális kapcsolataik irányában tiszta szándékokkal szeretnének működni és eredményeket elérni. Szintén adunk támogatást abban, hogyan lehet belső, spirituális természetünket a praktikus napi teendőinkkel összehangolva működtetni életünkben.

 

Mindezeket összefoglalva, a személyes fejlődés és a spiritualitás egy olyan megközelítését alkalmazzuk munkánkban, mely nem idegenedik el a materiális és technikai világtól, és ezeket az aspektusokat nem is zárja ki a személyközi kapcsolatokból sem. Ez a megközelítés éppen, hogy kiszélesíti a világra való ránézés perspektíváját. Visszahozza azokat az elemeket, amik hiányoznak a ma életteréből, amire oly elemi szükség van egyéni és társadalmi szinteken egyaránt. Hogy elsődlegesen és mélyen kapcsolódhassunk a saját autentikus, spirituális középpontunkhoz – személyiségrészeink integrációja és személyiségünk kiterjesztése által. Ebben az értelemben, képzésünk az emberi természet összes aspektusának harmonikus fejlődéséhez járul hozzá.