ÖNFEJLŐDÉS A TEST-ORIENTÁLT TERÁPIÁS MUNKÁN KERESZTÜL

ÖNFEJLŐDÉS A TEST-ORIENTÁLT TERÁPIÁS MUNKÁN KERESZTÜL

 

A test-orientált terápiában végzett munka felnőtt érettségünk elérésének egyik lehetséges útja. Ezen az úton, lényegében az érzelmi és spirituális szintű személyes fejlődésre való szükségünk betöltése is megvalósulhat.

 

Annak ellenére, hogy ma a világban nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásra, a növekedésre és a fejlődésre, az oktatás általános és klasszikus struktúrája nem támogatja az érzelmi és spirituális fejlődésünket. Ezen kívül megélhettünk gyermekkorunkban olyan érzelmi nehézségeket, amelyeket az adott életkorban nem tudtunk megfelelően kezelni. Ezek a nehézségek alkotják befejezetlen gyermekkori témáinkat, amelyeket egy egész életen át hordozhatunk magunkkal.

 

Amikor egy test-orientált terapeutával dolgozunk, ezen hiányterületek jelenkori megélésére fókuszálunk. Személyiségünk azon részeinek fejlesztésére, amelyek nem kaptak kellő támogatást felnövekedésünk során. A támogatás hiánya nem feltétlen gyökerezik szélsőségesen traumatikus gyerekkori élményekben. Az okok gyakran abban a tényben rejlenek, hogy a szülők a gyermekük iránti elkötelezettségük ellenére, saját érzelmi és pszichés éretlenségük miatt, nem voltak képesek gyermekeiket érzelmi konfliktusaik kezelésében és feloldásában támogatni. Ennek következtében a legtöbben továbbvisszük a gyermekkor megoldatlan nehézségeit felnőtt életünkbe.

 

Az Integrative Core Dynamics (ICD) test-orientált terápiás munkájának alapját az emberi fejlődés három szintű térképe képezi, amely a pszichének a pre-perszonális, a perszonális és a transzperszonális területeit foglalja magában. A terápiás munka kezdetén a személyes fejlődésben elsősorban a befejezetlen gyermekkori témáinkkal foglalkozunk, például az ezen korai szakaszokban minket ért érzelmi fájdalmak feldolgozásával.

 

Hogy öltenek testet bennünk, felnőttekben, ezek a megoldatlan gyermekkori témák a hétköznapokban?

 

A nem megfelelően kezelt fájdalmas tudattalan érzelmek elnyomás alá kerülnek nemcsak a pszichénkben, hanem a finomenergia-testben, és azon túl a legsűrűbb vibrációkból álló fizikai testben is. Ezek fizikai és energetikai blokkokat hoznak létre, amelyek összességét Wilhelm Reich a test védelmi páncéljának nevezte el. Ez azt jelenti, hogy a pszichénkhez hasonló módon a fizikai testünk is őrzi fájdalmas gyermekkori élményeink lenyomatait. Ezek a testi blokkok pedig különböző módokon meghatároznak bennünket későbbi életünkben.

 

Azáltal, hogy az integratív test-orientált terápiába bevonjuk a testet is az érzelmi és pszichés folyamatokba, gyorsabban és hosszabb távon tudjuk segíteni a klienst abban, hogy feloldja belső konfliktusait és érettséget érjen el a fejlődésének azon területein, amelyek ezidáig befejezetlenek voltak.

A test-orientált terápia nyelvezetében a befejezés azt jelenti, hogy figyelmet szentelünk minden olyan érzelemnek, amelyet gyermekkorban legátoltunk, és amelyet nem élhettünk meg teljességében.

Érzelmi blokkok vagy traumák akkor jönnek létre, amikor a gyermek az adott érzelemmel egyidőben fájdalmat vagy félelmet is tapasztal. Ezek a félelmek és fájdalmak a későbbi hasonló érzelmi élmények szabad átélését is akadályozzák. Ennek értelmében, a gyermek visszahúzódik a további tapasztalástól, megpróbálja elfelejteni az adott érzelmet, és megkísérli magát elzárni attól. Ez a későbbiekben elkerüléshez vagy elnyomáshoz vezet. Gyermekkorban ez a folyamat ösztönös. A gyermek, a felnőttel ellentétben, nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy mindezt átgondolja, tudatosan elfogadja, és elviselje a fájdalmat.

 

A test-orientált terápiás folyamatban teret biztosítunk a felnőtt számára, hogy megtapasztalhassa a blokkolt érzelmet annak fizikai, érzelmi és mentális aspektusában is. Hogy kifejezhesse azt, ami elnyomás alatt volt eddig, és rátalálhasson az érzelmi élmény befejezésének kreatív módjára. Ez a befejezés magában foglalja a szeretetre és elfogadásra való szükséget, amely az elnyomott érzelemben el volt rejtve. Amikor a felnőtt képessé válik ezt a folyamatot teljességében megélni és végigvinni magában, akkor zárulhat le a test-orientált terapeutai segítségnek ezen szakasza.

 

A test-orientált terápia célja abban támogatni a klienst, hogy tapasztaláson keresztül képessé váljon a feloldatlan fájdalmas érzelmekkel való szembenézésre. Ezáltal a jelenben enyhítheti, felnőtt képességei birtokában pedig érettebb módon kezelheti fájdalmait.

 

A terápiás folyamaton keresztül, a gyermekkori fájdalommal való szembesülés során, a kliens pozitív élményt él meg a terapeutával. Ezáltal növeli saját belső kapacitását arra, hogy az adott érzelemmel önmaga is bánni tudjon. Az idegrendszer szintjén új szinaptikus kapcsolatok jönnek létre, amelyek új, pozitív neuronhálózatokat hoznak létre. Ezek az újonnan létrejövő kapcsolatok különböznek a fájdalmas élmény által korábban létrehozottaktól.

 

Azáltal, hogy ezt a folyamatot a terápiában többször is átéli a kliens, képessé válik arra, hogy új reakciómódokat építsen fel, még a neuronhálózatok szintjén is. A gyermekkori érzelmi tapasztalatok feloldása egyszerre fizikai, energetikai és pszichológiai folyamat, amely mindhárom szinten párhuzamosan zajlik.

 

Más megfogalmazásban, a terápiás folyamaton keresztül a kliens a múltbéli destruktív élményéhez egy annak megfelelő, új és konstruktív élményt tesz hozzá a jelenben. Ezáltal lép ki a múltbéli fájdalom által létrehozott ördögi körből. Mindeközben a megelégedettség és az öröm tágasabb élményébe lép be, amelyet szabad energiaáramlás és gyermekkori történetének feloldása is kísér.

 

Az integratív test-orientált terápiában a testtel, az energiatestekkel és a pszichével is dolgozunk. Mindez magában foglalja az emberi létezés minden fontos aspektusát. Az egy aspektussal dolgozó terápiás módszerekhez képest ez a módszer gyorsabb és teljesebb eredményt ér el. Például a csupán mentális elemekkel dolgozó terápiákban az energetikai és testi vonatkozásokat általában nem veszik figyelembe.

 

Az integratív test-orientált terápiás munka részét képezi az érintés, a mozgás, a hangadás és a légzés is. A terápiás folyamat ezen négy aspektusa hatékonyan vezeti el a klienst annak lehetőségéhez, hogy kapcsolatba kerüljön lényének autentikus részével.  Ez a részünk mindig az ego látszólag jól alkalmazkodó része mögött van, aminek az a funkciója, hogy a fájdalom átélésétől védje a személyt. A terápiás folyamat éppen ezért a pszichénk mélyebb rétegeit érinti, amelyek a hétköznapi életben tapasztalható különböző kellemetlen állapotainkat okozzák.

 

Az integratív test-orientált terápia minden olyan ember számára segítség lehet, aki szeretne érzelmi sérüléseiből gyógyulni, és ezáltal szeretné jobban érezni magát. Ennél azonban sokkal tágabb lehetőségeket is hordoz ez a fajta munka. Bárkit képes abban támogatni, hogy mélyebben megismerje és érezze önmagát, és még több örömet és értelmet találjon az életében.

 

Annak az élménye, hogy a terápiás munka eredményeként újféle módon lehet kapcsolódni önmagunkhoz és másokhoz, az a hétköznapi életben és egyéb kapcsolódásainkban is tükröződik. A test-orientált terápiás folyamat elvezet az élet és az emberi kapcsolatok pozitív aspektusainak meglátásához. Megteremti a lehetőségét, hogy elfogadjuk, amit mások kínálnak fel számunkra pozitív érzelmeiken keresztül. Képessé tesz annak felismerésére, hogy a kívülről jövő szeretet, és ennek szívünkbe fogadására való készségünk, elvezet bennünket a teljesség, a boldogság és a megelégedettség érzéséhez.

 

>> TUDATOSSÁG A MINDENNAPOKBAN