INTEGRATÍV SZEMÉLYES FEJLŐDÉS

INTEGRATÍV SZEMÉLYES FEJLŐDÉS

 

Emberi lényünk legmélyéből induló késztetéseink tudatosan vagy tudattalanul külső és belső növekedésre és fejlődésre ösztönöznek minket. Mindannyian törekszünk a boldogságra és életünk kiteljesítésére személyes álmaink megvalósítása által. Ezen álmok valódi eléréséhez járjuk be egyéni fejlődési utunkat.

Személyes érettségünktől függ, hogy milyen módon érjük el, amire vágyunk. Ha személyiségünk egy bizonyos aspektusában még éretlenek vagyunk, akkor befejezetlen vagy nem elég őszinte megoldásokat fogunk választani. Ennek következményeként elégedetlenséget, beteljesületlenséget és fájdalmat élünk meg.

 

Másrészről, ha pozitív szándékkal közelítjük meg a cél elérését, figyelembe véve a legbensőbb motivációnkat, és tudatosan választjuk meg a lépéseinket, akkor lehetséges a teljes elégedettség állapotának elérése. Ha követjük pozitív indíttatásunkat, akkor azt tesszük, amit igazán szeretnénk. Ennek érdekében pedig fel is vállaljuk a felelősséget belső késztetésünkért. Ha megvalósítjuk egyéni céljainkat, akkor beteljesednek életünk álmai is. Hogy a vágyott beteljesüléshez vezessük magunkat, próbákon és hibákon keresztül éretté kell válnunk. Meg kell tapasztalnunk mélységeinket a személyes fejlődés ösvényén.

 

A személyes fejlődés az érlelődés, a felnövekedés és az önmagamról való tudatosság kiterjesztése. Ez egy kétirányú út. Egyrészről a külső világban törekszünk életünk álmainak a megvalósítására. Ezzel egyidőben növeljük a magunkra irányuló figyelmünket. Egyre inkább közeledünk a belső célokhoz és a belső valónkhoz. Megértjük legmélyebb szándékainkat, motivációnkat és érzéseinket. Hogy mik ezek, és miért formálnak pont olyanná, amilyenek vagyunk.

A személyes fejlődés az önmagunkhoz és a másokhoz való kapcsolódás elmélyítését jelenti…

Mindez magában foglalja az egyéni kapcsolatokat, a természettel és az univerzummal való kapcsolódásunkat is. Képzésünk célja az integratív személyes fejlődés támogatása – az egyén önmagához, többiekhez és világhoz való viszonyának tisztázásán keresztül. Fókuszunk elsősorban a önismereti és spirituális fejlődésen van.

A személyes fejlődés integratív. Segíti az egyént, hogy rálásson fontosabb énrészeire. Hogy ezen énrészek együttműködjenek, ne pedig egymás ellen harcoljanak. Önismereti szempontból minden embernek vannak különböző tudattalan személyiségrészei. Sokszor nem is észleljük, hogy ezek hogyan befolyásolják tudatos reakcióinkat. Ez a figyelmen kívül hagyás, azaz a saját magunkkal vagy a környezetünkkel való tudattalan összeakadás tesz minket boldogtalanná.

 

Amikor énrészeink harmóniában vannak, akkor megnövekedik a képességünk saját reakcióink irányítására és tudatos megválasztására.  Ilyenkor a saját realitásunk teremtésének folyamatában hozzáillesztjük ezeket az énrészeket önvalónk teljességéhez. Ennek következtében egyre egészségesebb viselkedésmintákat választunk önmagunk és mások irányába. Ez pedig egy kiterjedtebb külső és belső harmónia megéléséhez vezet. Mi több, elhozza a megkönnyebbülés és a boldogság átélését.

Az integratív fejlődés 3 szinten valósul meg a személyiség érése folyamán: a preperszonális, a perszonális és az énen túli szinteken. Az első, a preperszonális szakasz 3-4 éves korunkig kísér minket. A perszonális szakasz pedig innentől életünk végégig. A harmadik, „egyén feletti” szinten, az egónk lehetővé teszi, hogy minden érzetünket, ahogy magunkat és a világot tapasztaljuk, védekezés nélkül felismerjük és elfogadjuk. Ez azt jelenti, hogy énvédelmünkön túljutva, képessé válunk kinyitni magunkat. Az érettség egy bizonyos fokán, amit hívhatunk integrált öntudatnak is, a tudatosság folyamatosan fenntartott énállapottá válik. Az egónk ettől kezdve szem előtt tartja, hogy ne védje magát tovább. A fejlődés e felsőfokú szintje nem köthető egy bizonyos korhoz, a legtöbb ember számára felnőttkorban elérhető.

 

Az integratív fejlődés arra utal, hogy végigmegyünk és befejezzük mindhárom szakaszt: ez jelentheti a pozitív preperszonális élmények betöltését, vagy új énrészek építését a perszonális szakaszban, és a lehetőségeink kiterjesztését a transzperszonális szakaszban. Miközben személyes fejlődésünk útján tudatosan egyre érettebb helyről tekintünk magunkra, ez a három fázis egymásra hatva párhuzamosan fejlődik.

Az integratív személyes fejlődésnek ebben a három szakaszában tud az egészséges szeretet önmagunk és mások iránt kifejlődni. A szeretet magában foglalja tökéletlenségeinket, sebezhetőségünket, és azon képességünk kifejlesztését, hogy a nehéz érzésekkel is bánni tudjunk. Az önmegerősítés és kreativitás szintén része ennek a folyamatnak.  Ezen az úton – melyen tudatosságot hozunk az életünkbe mindennel kapcsolatban, amit az élet elénk hoz – képessé válunk azt a belső teljességet megélni, amire mindig is vágytunk.

 

>> ÖNFEJLŐDÉS A TEST-ORIENTÁLT TERÁPIÁS MUNKÁN KERESZTÜL