ICD ÖNISMERETI KÉPZÉS

 1. Az ICD képzésről

 

Az Integrative Core Dynamics (ICD) önismereti és módszerismereti programjával nyújt átfogó személyes fejlődési lehetőséget az integrálpszichológia, az integratív test-orientált terápia és a spiritualitás területén. A négy éves képzés alatt a tanulók elméleti és gyakorlati, saját élményű megközelítésben kapnak áttekintést a test-orientált terápia fő irányzatairól, integratív szemléletben.

 

A formális elméleti képzési módoktól eltérően az ICD elsősorban a tapasztalati úton való tanulási technikákra fókuszál. Ez azt jelenti, hogy az elméleti ismereteket mindig sajátélmény gyakorlatok által mélyítjük el.

 

Ez a képzési módszer alkalmazkodik az egyéni különbségekhez, és ezáltal nagy hangsúlyt fektet a megszerzett ismeretek egyénre szabott alkalmazására. Tanítási módszereinkben a kognitív megközelítésen túl, az érzelmi és testi folyamatokra egyaránt fókuszálunk.

 

Az ICD képzésén előtanulmányaitól függetlenül bárki részt vehet, aki elkötelezett saját személyes fejlődése iránt. A képzés az önfejlődés iránt érdeklődők számára biztonságos teret és szakmai iránymutatást biztosít. Támogatást nyújt az egyéneknek saját belső lényük mélyebb rétegeinek és mintázatainak megismeréséhez. Segíti a résztvevőket az önmegismeréshez, a lényük esszenciájához, a személyes felelősségvállaláshoz, és a saját életük megalkotásához vezető úton járni.

 

Attól függetlenül, hogy valaki szakmai előrehaladásának részeként, korábbi pszichológiai vagy spirituális tanulmányainak folytatásaként, vagy éppen élete első ilyen jellegű képzéseként kíván beiratkozni, a tanulók abban kapnak elsősorban támogatást, hogy a megszerzett tudást saját személyes fejlődésükben, hétköznapi életükben és emberi kapcsolataikban tudják alkalmazni.

 

 1. A képzés tematikája

 

Pszichodinamika – Tárgykapcsolat elmélet

 • Kötődéselmélet
 • Kora gyermekkori fejlődés
 • Pszichotrauma
 • Családi mintázatok
 • Jung-féle integratív álomelemzés

 

Test-orientált terápia

 • Neo-Rechiánus Core Energetics – mozgással, vibrációval, légzéssel és hangadással való munka
 • Reich karaktervédelem elmélete
 • A test és a pszichodinamika kölcsönös kapcsolata
 • Mozgás- és táncterápia

 

Spirituális munka – az emberi lény többszintű dimenziói

 • A test, az energia és a tudat összefüggései
 • Tudatelméletek
 • Spirituális pszichológia a Pathwork megközelítésében
 • Ken Wilber integrál térképe a tudatfejlődésről
 • Integratív spiritualitás
 • Energiatestek és tudatosság
 • Maszk, Alacsony Én, Magasabb Én
 • Ego és Önvaló

 

A képzés az integratív test-orientált terápia módszereit alkalmazza egyéni és csoport folyamatokban. Az elméleti vonatkozásokon túl a képzés középpontjában a tanulók személyes élményei állnak.

 

Első év

 

A képzés első éve a pszichodinamikai alapok elsajátítására ad lehetőséget. Betekintést nyerhetünk a tárgykapcsolat elmélet keretein keresztül a kora gyermekkor fejlődési szakaszaiba, valamint a korai élményeknek a felnőttkori kapcsolatokra és a világ érzékelésére gyakorolt hatásaiba.

 

Megismerhetjük a képzési anyag neo-Reichianus test-orientált terápiához kapcsolódó részeit, valamint a karakteranalízis elméletét, amely 6 karaktervédelem kialakulását részletezi. Alapvető tudást sajátíthatunk el a tudatszintek térképezéséről, amelyet az integratív és transzperszonális pszichológia keretein belül munkamodellként használunk, Ken Wilber elméletét alapul véve.

 

A test-orientált megközelítés részeként rendszeres gyakorlás formájában elmélyítjük tapasztalataikat a biztonság és stabilitás érzetének alapfeltételeként szolgáló földelés testi és energetikai szintjein. Dolgozunk továbbá alap energetikai gyakorlatokkal Barbara A. Brennan és Rosalyn Bruyere módszere alapján.

 

Az első év legfőbb feladata a biztonság érzetének megteremtése – egyéni és csoportszinten egyaránt.

 

Második év

 

A biztonság érzetének megteremtése mellett, a második évben belépünk a tudattalan mélyebb rétegeibe. Megismerkedünk lényünk árnyék részével. Biztonságos irányítás és támogatás mellett találkozunk azokkal a belső helyekkel, amelyek a legfélelmetesebbnek tűnnek, és amelyeket a legkevésbé tudunk elfogadni. Megtanuljuk felismerni és elfogadni tökéletlen részeinket. Ezzel elindulunk a mélyebb transzformáció, a valódi integráció és a magasabb szintű önazonosság felé vezető úton.

 

A tudatalatti én megértéséhez és transzformálásához az árnyék jungiánus modelljét valamint a Pathwork elméletnek a Maszkról, az Alacsony Énről és a Magasabb Énről szóló tanításait vesszük alapul.

 

A második évben tovább mélyítjük a karaktervédelmekről való tudásunkat. Növeljük érzelmi tartalmazó kapacitásunkat, hogy képessé váljunk az erősebb érzelmekkel való találkozásra, és szabadabbá tudjuk tenni energiaáramlásunkat.

 

 

Harmadik év

 

A harmadik évben az összetettebb pszichodinamikai elvekről és elméletekről tanulunk. Belépünk a legnehezebb emberi élménnyel, a traumával való terápiás munka világába. Ebben az évben abban támogatjuk a tanulókat, hogy hozzák létre és fogadják el saját autoritásukat és önnön személyes erejüket. Megismerkedünk életünk megteremtésének legfontosabb összetevőjével, a tudatos szándék dimenzióival.

 

Két év képzés után a résztvevők már tudatában vannak, hogy életüket ők maguk teremtik. Mostanra már elég tapasztalat és tudás áll a rendelkezésükre, hogy az áldozati pozícióból életük megalkotójává lépjenek elő.

 

Foglalkozni kezdünk az emberi szexualitás pszichológiai jelentőségével és a személyes fejlődésben betöltött szerepével. A terápiás munka módszertani alapjairól szóló előadások is ebben az évben indulnak azok számára, akik emberekkel szeretnének dolgozni.

A fantáziák és álmok szimbolikus és metaforikus nyelvezetének megértéséhez a jungiánus álomelemzés alapjaira is kitérünk.

 

 

Negyedik év

 

A lezáró év fő témája emberi Önvalónk megismerése és az ego korlátainak a meghaladása. Hogy kik vagyunk a védekezés nélküli valódi lényünkben, amikor kiterjesztjük tudatosságunk határait az ego által szabott kereteken túlra.

 

Elmélyítjük a pozitív szándékkal, mint életünk teremtő elvével való munkánkat. A szexualitás pszichológiai jelentőségének további aspektusaival és ezeknek a személyes fejlődésben való alkalmazásával is tovább dolgozunk. Megtanuljuk, hogyan növeljük meg az örömre való képességünket.

 

A tananyagban szintén helyet kapnak a borderline és a nárcisztikus személyiségzavarral kapcsolatos ismeretek, valamint az élet lezárásának témája is.

 

Tovább mélyítjük az emberekkel való munkához szükséges módszertani ismereteinket és terapeutai képességeinket. Ekkor zárul le négyéves képzési ciklusunk.

Első év Második év
 • core gyakorlatok
 • core gyakorlatok
 • földelés
 • gyakorlatok a karaktervédelmekhez kapcsolódóan
 • szívkapcsolat
 • Maszk
 • karaktervédelmek – skizoid, orális, mazochista
 • Alacsony Én
 • testolvasás
 • Magasabb Én
 • a belső megfigyelő
 • karaktervédelmek – szimbiotikus, pszichopata, merev
 • a belső kritikus
 • testolvasás
 • énrészek
 • érzelmi sérüléseink térképe
 • csakrák, energiatest
 • áttétel és viszontáttétel
 • határok és kapcsolódás
 • tudattérkép
 • kötődéselmélet
 • belső erőforrásaink
 • szimbiózis és szeparáció
 • sokk és trauma
 • belső képzetek, elvárások
 • pszichopatológia
 • tánc és mozgás
 • mozgás, légzés, remegés, energiaáramlás
 • gyógyítási technikák
 • gyakorlatok a hangadással
 • tánc és mozgás
 • gyógyítási technikák
Harmadik év Negyedik év
 • energia gyakorlatok
 • negatív szándék
 • egyéni folyamatmunka a csoporttársakkal
 • biztonságos kötődés – inteperszonális híd
 • hara – a szándék dimenziói
 • szexualitás
 • mag-énünk dimenziói
 • trauma és gyógyulás
 • külső ideiglenes szelfünk – állandó belső lényünk
 • szupervízió
 • szakmai gyakorlat – integráció
 • szakmai gyakorlat
 • eszközök használata a terápiában – henger, matrac, bataka
 • a hét szegmenssel való munka
 • mozgás, légzés, vibráció, energia áramlás
 • eszközök használata a test-orientált terápiában – henger, matrac, bataka
 • egocentrikusság
 • csakrákkal való munka
 • önmagunk valódi szeretete
 • mozgás, légzés, vibráció, energia áramlás
 • szexualitás
 • autoritás
 • szupervízió
 • álmokkal való munka
 • családi mintákkal való munka
 • fóbiák
 • tánc és mozgás
 • borderline személyiségzavar
 • nárcisztikus személyiségzavar
 • testolvasás
 • tánc és mozgás
 • gyógyítási technikák
 1. A képzés menete

 

 • Programunk négy éves képzésben valósul meg. Minden év egy tanévet ölel fel, összesen évi 4 modult, modulonként 5 napot (szerda-vasárnap).

 

 • A modulokon való részvétel mellett egyéni feladatok teljesítésére is sor kerül.

 

 • A program ideje alatt 12 egyéni ICD terápiás alkalom (összesen 48 óra a négy év alatt) teljesítése szükséges.

 

 

 1. Tanárok

 

 • Pintér László
 • Tomislav Senečić
 • Enesa Mahić
 • Institóris Éva
 • Szemerey Márton
 • Molnár Adrienn
 • Szalay Györgyi

 

 

 1. Ajánlott irodalom

 

Susan Thesenga, Eva Pierrakos: The Undefended Self: Living the Pathwork, Pathwork Press, Virginia, 2001.

Donovan Thesenga, Eva Pierrakos: Fear No Evil: The Pathwork Method of Transforming the Lower Self , Pathwork Press, Virginia, 1993.

Alexander Lowen: Pleasure – A Creative Approach to Life.

Pema Chodron: Amikor minden darabokra hullik, Édesvíz Kiadó, Budapest, 2019.

Jack Kornfield: A bölcs szív, Ursus Libris, 2017

John C. Pierrakos: Core energetics, Core Evolution Publishing, 1987.

Barbara A. Brennan: Gyógyító kezek, Duna International, 2012.

Barbara A. Brennan: Felragyogó fény, Duna International, 2010.

Thomas Lewis: General theory of love, Vintage, 2000.

Sue Gerhardt: A szükséges szeretet, Oriold, 2012.

 

 

 1. Jelentkezés

A részvételhez első lépés a jelentkezési lap kitöltése, melyet a következő címre lehet elküldeni: mszemerey@gmail.com Egyéb információ: +36 20 926 7476 (Szemerey Márton)

>> Jelentkezési lap