CSAPATUNK

PINTÉR LÁSZLÓ

Fiatalkorom óta spirituális élmények és belátások hatják át az életemet, amelyek szakmai és személyes elhivatottságomban tükröződnek. Ezeknek az élményeknek a belső megtapasztalása által, az évek során képessé váltam valódi természetem felismerésére. Kisfiúként volt egy látomásom magamról, ahogyan egy csoport olyan emberrel élek, akiknek az élethez való viszonya teljes, eleven és reális. Minden, amit ott együtt csinálunk, az életerővel, értelemmel telített, és tükrözi a valódi szükségleteinket. Ez a látomás vezet végig egész életemen.

PINTÉR LÁSZLÓ

 

Fiatalkorom óta spirituális élmények és belátások hatják át az életemet, amelyek szakmai és személyes elhivatottságomban tükröződnek. Ezeknek az élményeknek a belső megtapasztalása által, az évek során képessé váltam valódi természetem felismerésére. Kisfiúként volt egy látomásom magamról, ahogyan egy csoport olyan emberrel élek, akiknek az élethez való viszonya teljes, eleven és reális. Minden, amit ott együtt csinálunk, az életerővel, értelemmel telített, és tükrözi a valódi szükségleteinket. Ez a látomás vezet végig egész életemen.

 

Aziránt is elköteleződtem, hogy pszichológiai segítséget nyújtsak másoknak saját belső fejlődésük útján. Munkám legértékesebb része, hogy az engem megkereső embereket támogathatom azáltal, hogy segítek nekik visszatérni önmagukhoz, saját valódi, élő természetükhöz. Segítek nekik abban, hogy önmaguk e mélyebb részére hallgassanak, ezt kövessék, és ezáltal összekapcsolódhassanak az önmaguk, a mások és az élet felé érzett belső pozitív szándékukkal.

 

1995 óta végzett terapeutai munkám mellett, saját praxisomban személyes küldetésemnek érzem, hogy azokban a képzésekben is részt vegyek, amelyek szintén segítenek az embereknek az eleven és valós emberi természetükhöz való visszatérésben. Abban, hogy az életüket a szétszakítottság érzése nélkül, a maga teljességében éljék meg. Ebből a motivációból hoztuk létre 2003-ban Tomislavval a Centre for Integrative Development (CID) képző iskoláját, amelynek személyes fejlődést célzó programjai az életet a fent említett módon képesek gazdagítani.

 

A zágrábi egyéni terápiás munka és a csoportműhelyek mellett Horvátország más területein és Szerbiában is megalapítottuk a Center for Integrative Development helyi iskoláit. Magyarországon is létrehoztam a módszer alapján működő, személyes fejlődésnek teret adó képzési programot, Integrative Core Dynamics néven.

 

Munkámmal ahhoz segítek hozzá másokat, hogy egy boldog, a felesleges szenvedésektől mentes életet teremthessenek maguknak. Hiszek benne, hogy az életnek táplálónak kell lennie. Ahhoz, hogy a boldogságot elérjük az élet minden aspektusát meg kell élnünk. Ebbe beletartozik a gondoskodás saját magunkról, az egészségünkről, a munkánkról, a párkapcsolatunkról, a családunkról, a tágabb közösségünkről. Ezeken kívül hozzá tartozik a saját spirituális fejlődésünkről való gondoskodás is, amelyben mélyebb szinten tükröződik az élet különböző aspektusai iránti felelősségünk.

 

Mindez azt jelenti, hogy teljes szívemmel hiszek a munkám értelmében, nemcsak szakmai téren, hanem a személyes életemben is.

 

 

Szakmai háttér:

 

1995 – máig, csoportos és egyéni terápiás munka, személyes fejlődést segítő programok, műhelyek tartása

2006 – 2008 Center for Intentional Living, Hollandia

2003 – 2008 Core Energetics Oktató Képzés, Horvátország

2001 – 2008 Oktatóképzés és munka – Snowlion Center School, Franciaország és Svájc

2000 – 2004 Core Energetics Institute West, Franciaország és Németország

1996 – 2000 Snowlion Center School, Franciaország

TOMISLAV SENEČIĆ

Még kamasz voltam, amikor az emberi elme iránti kíváncsiságtól hajtva, érdeklődni kezdtem a spiritualitás és a pszichológia iránt. Ez vezetett el oda, hogy tanulni kezdtem a psziché tudattalan részének szerepéről és erejéről, ami legmélyebb mintáinkat és hiedelmeinket hozza létre. Lebilincselt a tény, hogy amíg nem nyitjuk meg tudattalan és elfojtott részünket, addig a múltunk csapdájában maradunk, egy szenvedéssel teli életre kárhoztatva.

TOMISLAV SENEČIĆ

 

Még kamasz voltam, amikor az emberi elme iránti kíváncsiságtól hajtva, érdeklődni kezdtem a spiritualitás és a pszichológia iránt. Ez vezetett el oda, hogy tanulni kezdtem a psziché tudattalan részének szerepéről és erejéről, ami legmélyebb mintáinkat és hiedelmeinket hozza létre. Lebilincselt a tény, hogy amíg nem nyitjuk meg tudattalan és elfojtott részünket, addig a múltunk csapdájában maradunk, egy szenvedéssel teli életre kárhoztatva.

 

Azzal a motivációval, hogy többet tanuljak minderről, és megtaláljam, mi az, ami valóban számít, olyan utat kerestem, ami teljesnek ígérkezett. Teljesnek abban az értelemben, hogy az elméletet és a gyakorlatot is magában foglalja. Franciaországban találtam ilyen képzést. Ez lett a saját pszichémben végzett kutatásom és mélyebb munkám kiindulópontja.

 

A képzés részeit képezték a releváns pszichodinamikai alapismeretek, másrészt pedig a saját élményű, az elfojtott érzelmeket és traumákat feldolgozó, katartikus tapasztalások. Ezzel egyidőben pszichoterápiára jártam, hogy további támogatást kapjak az utamon. Ezek az új felfedezések jelentősen hatni kezdtek az életemre, és nagy változásokat indítottak el bennem.

 

Svájcban folytattam tanulmányaimat Alexis Jonhson Ph.D. klinikai pszichológus képzésében. Majd kutatni kezdtem a korai gyermekkori fejlődést és ennek a személyiség későbbi alakulására való hatását. A test és psziché közötti elválaszthatatlanság gondolata adta a lendületet, hogy a Siegmar Gerken Ph. D. által vezetett Core Energetics elnevezésű test-orinetált pszichoterápiás módszer képzését is elkezdjem.

 

Sokévnyi tanulás és kutatás után vágyat éreztem rá, hogy Horvátországban másokkal is megoszthassam azt, amit tanultam. Terapeutaként magánpraxist indítottam, valamint Pintér László barátommal és kollégámmal megalapítottuk a Centre for Integrative Development (CID) iskoláját. Ez az iskola a 14 évvel ezelőtti alapítás óta megszakítás nélkül működik.

 

Ma Zágrábban élek és terapeutaként dolgozom. Ezen kívül műhelyeket és előadásokat tartok Zagrábban, Splitben és Budapesten.

 

Legnagyobb szenvedélyem az elnyomott tudattalan élmények és érzelmek tudatos részünkbe való beemelése, és annak megismerése, hogy ezek későbbi életünkre hogyan hatnak ki. Különösen érdekel a kora gyermekkori trauma és ennek a későbbi életminőségben tükröződő következményei.

 

Hiszek abban, hogy életfeladatunk tudatosságunknak a kiterjesztése, amely az egyetlen lehetséges útja annak, hogy az életünket igazságban éljük. Minden más fájdalmat okoz.

 

Szakmai tapasztalat

 

2002-máig: terápiás magánpraxis, nyilvános előadások, a Centre for Integrative Development képzésein tartott előadások, műhelyek – Zágráb, Split, Zadar

2015 – tanár az ICD (Integrative Core Dymnamics) Iskolában, Budapest

1999-2003 – asszisztens, Snowlion Centre School, Franciaország

 

Képzések

 

1995-1999 szakmai képzés, Snowlion Centre School, Franciaország

1999-2003 oktatóképzés, Snowlion Centre School, Franciaország

2003-2005 Centre for Intentional Living, Svájc

2003-2006 szakmai képzés – Core Energetics, Horvátország

ENESA MAHIĆ

Szakmai életrajzom nagyrészt fedi személyes életutamat – középiskolás koromtól kezdve minden műhelyen és képzésen való részvételem saját magam megsegítésének kísérlete volt. A test-orientált pszichoterápia és az 5Ritmus tánc volt az a két módszer, amely szétszakadt részeimet segítettek újra egymáshoz illeszteni…

ENESA MAHIĆ

 

Szakmai életrajzom nagyrészt fedi személyes életutamat – középiskolás koromtól kezdve minden műhelyen és képzésen való részvételem saját magam megsegítésének kísérlete volt.

A test-orientált pszichoterápia és az 5Ritmus tánc volt az a két módszer, amely szétszakadt részeimet segítettek újra egymáshoz illeszteni:

 • összekötni a testemet azokkal az érzelmeimmel, amelyeket azelőtt elkerültem;
 • összekötni az érzelmeket a problémám gyökereinek mély megértésével;
 • összekötni a megértést a számomra károsnak bizonyult utak megváltoztatását célzó akarattal és cselekvéssel;
 • összeköttetésbe kerülni azzal az érzéssel, hogy a jó utat járom;
 • összekapcsolódni azzal a tudattal, hogy a valódi lényem igazsága messze felülmúlja mindazt, amit látok, hallok és érzek.

 

Nincs kétségem ennek a munkának az átalakító erejével kapcsolatban, hiszen első kézből tapasztaltam meg.

 

Sok év munkája után is csodálattal tölt el egy testnek a szépsége és bölcsessége. Továbbra is borzongató a tudat, hogy a fájdalom és az öröm ugyanannak az erőnek rokon aspektusai. Hálás vagyok azért, hogy az elhivatottságom képes elmozdítani az elevenebb, boldogabb és őszintébb élet felé vezető úton lévő akadályokat.

 

 • ma: magán praxisban végzett egyéni és csoport terápia, tánc műhelyek (5Ritmus és CoreDance), tanítás és előadások tartása
 • ma: munka a Centre for Integrative Development iskolában – előadások, tánc műhelyek, csoportos terápiás munka (www.cir.hr)
 • Bodywork képzés – Dean Matuka, Sanna Sanita, Susanne Roursgaard
 • 2011 – 5Ritmus tanár képzés – Gabrielle Roth, SAD. (www.5rhythms.com)
 • 2012 – Center for Intentional Living, SAD/HR. (intentionalliving.com)
 • 2006 – Core Energetics tanár képzés, 4 éves asszisztensi munkával a zágrábi Core Energetics képzésben
 • 2004 – Core Energetics test-orinetált pszichoterápiás képzés, SAD/FRA. (coreevolution.com)