A MÓDSZERRŐL

A MÓDSZERRŐL

 

A módszer, amit több, mint 20 éve folyamatosan fejlesztünk, saját személyes és szakmai fejlődésünkből nőtte ki magát.

Azáltal, hogy az integratív test-orientált terápia és a neo-reichánus Core Energetics irányzatából származó módszerekkel dolgozunk, fókuszunkat folyamatosan a testen tartjuk. Érzelmi és pszichés folyamataink ezáltal integráltabbakká válnak. A különböző szintek, amelyeken az embert megközelítjük, kölcsönösen támogatják és kiegészítik egymást.

A teljes pszichés folyamatot a tárgykapcsolat-elmélet és a kötődéselmélet keretein belül követjük végig. Ehhez felhasználjuk a pre-perszonális, a perszonális és a transzperszonális fejlődés térképét, a neuropszichológia legfrissebb felfedezéseivel párhuzamosan.

 

Gyakorlati szempontból a fentiek azt jelentik, hogy ösztönös késztetéseinket, valamint érzelmi és mentális folyamatainkat hozzákapcsoljuk testünk légzéséhez, hangadásához és mozgásához. Például az egyik ülésen, a kliens az öklével rácsap a matracra annak érdekében, hogy össze tudjon kapcsolódni frusztrációjának autentikus kifejezésével. Ezután a kifejezés után tudja átadni magát a frusztráció mögött meghúzódó szükségleteinek. A testi kifejezés és mozgás által – legyen az akár kézzel, lábbal vagy eszközzel való kifejezés -, hozzásegítjük a klienst, hogy megszabaduljon a feszültségtől. Amint kapcsolatba kerül a frusztrációhoz kötött és eddig távol tartott érzéseivel, lehetővé válik számára, hogy elfogadja azokat.

 

A frusztráció kifejezésével párhuzamosan, a kliens közel kerül saját sebezhetőségéhez és szomorúságához is, ami mögött autentikus szükségletei találhatóak. Munkánk ezen aspektusának célja az, hogy támogassuk az egyént a saját valós késztetéseihez és szükségleteihez való visszatalálásban. Ez mintát ad arra is, hogy egyre inkább felnőtt módon elégítse ki ezeket a hétköznapokban is.

 

A fent leírt módszeren túl egyéb technikákat is használunk a testben megjelenő vibrációkkal való munkára. Ezeken a rezgéseken keresztül képes a test és az idegrendszer megszabadulni a traumatikus energiáktól. Amikor mozgáson keresztül támogatjuk ezt a folyamatot, akkor az a légzés megváltozásához is vezet. Ugyanakkor különböző légzéstechnikákon keresztül direkt módon is felszabadítjuk és megváltoztatjuk a légzés ritmusát. Ezáltal segítjük légzésünket az ösztönös, szabad és természetes áramlás megtalálásában. A légzés felszabadítása, a rekeszizom, és a légzésben résztvevő egyéb izmok feszültségeinek kiengedése az, ami segít kiengedni az érzelmi fájdalmat. Ezáltal adunk helyet az élvezetnek. Az élvezet akkor mutatkozhat meg, amikor a testünk és az idegrendszerünk többé nincs a tudattalan érzelmi fájdalom elkerülésével és elrejtésével elfoglalva.

 

A légzéstechnikák használata abban is segít, hogy az érzelmeket mélyebben éljük meg, és képesek legyünk testi és energetikai rendszerünkben megtartani és tudatosan hordozni azokat. A légzés során az addig visszatartott hangokat is szabadjára engedjük. A spontán hangkiadás következtében a test és a psziché mélyebben ellazul. Ez felszabadítja spontánabb reakcióinkat, és az élet valóságának intenzívebb megtapasztalásához vezet bennünket.

 

A mozgás, a légzés és a hangadás mellett, dolgozunk a szándékunk irányításával is. A pszichés energiánk fókuszálását és irányítását gyakoroljuk. Különböző technikákon keresztül szerzünk tapasztalatot a határszabásban és a másokkal való konfrontálódásban. Ezen keresztül leszünk egyre inkább képesek vágyaink olyanfajta kifejezésére, mely által a másik ember valóban megért majd bennünket.

 

Megközelítésünkben a hangsúlyt az alacsonyabb énünk negatív szándékának felismerésével, kifejezésével, elfogadásával és átalakításával való munkára fektetjük. Ezáltal arra bátorítjuk a klienseinket és a képzésünkön résztvevőket, hogy tudatosan válasszák a pozitív szándékot életük céljainak eléréséhez.

Azt valljuk, hogy igazi személyes növekedés csak az alacsonyabb én transzformációja által jöhet létre. Alacsonyabb énünket pedig csak a felismerés, elfogadás, felelősségvállalás lépésein keresztül vagyunk képesek meghaladni.

 

Módszerünket különböző pszichológiai és spirituális elméletek modelljeivel támasztjuk alá, és tapasztalati élményeken keresztül mélyítjük el a róluk való tudást. A tapasztalati és saját élményű folyamatokhoz kötött munkamód teszi a személyes fejlődésnek ezt az útját igazán különlegessé. Lehetőséget ad arra, hogy a különböző elméleti rendszereket megértsük, és biztosítja ezeknek a hétköznapi életben való alkalmazását.

 

Végezetül, hiszünk a rendszerek evolúciójában, tehát abban, hogy a rendszerünk és a módszerünk ugyan nem lehet soha teljes, de tudatosan fejlesztjük, és aktualizáljuk. Az a rendszer, amely teljesnek és megváltoztathatatlannak tartja magát, dogmává válik, és ezáltal elveszti a megújuló életre való nyitottságát.

 

 

PROGRAMJAINK

 

A szándékunk és cselekvésünk által követett vízióban helyet kap az általunk kidolgozott képzési rendszer folyamatos fejlesztése.

 

4 éves programunk a legfontosabb pillére képzési munkánknak. Ebbe a programba beépítettük a személyes fejlődés elméleti és saját élményű megközelítését, a terapeutai munka, valamint a más típusú szakmai munkák során alkalmazható módszertani készségek és ismeretek összességét.

 

A fent leírt alap elsajátítása után a résztvevők egy további másfél éves terapeutai szupervíziós képzés keretében folytathatják tanulmányaikat, melynek középpontjában a szupervízió, valamint az egyéni szexualitás és vezetőszerep belső, állandó és esszenciális személyiségbe való integrálása áll.

 

Az összes fentebb említett képzésnek része az egyéni terápiás és szupervíziós munka, amelyek mindegyike szakmai támogatást ad a tökéletlen ego különböző aspektusaival való találkozásra és ezek gyógyítására.

 

Az ICD keretein belül rendszeres előadásokat is tartunk pszichodinamikai és spirituális témákban. Az érdeklődők bemutató műhelyeken keresztül kerülhetnek kapcsolatba munkánkkal, és nyerhetnek betekintést annak alapjaiba.